Благодарим за пожертвование/Cảm ơn sự đóng góp của các nhà hảo tâm

Фонд «Традиции и дружба» выражает искреннюю благодарность за вашу помощь. 

Quỹ «Truyền thống và hữu nghị» xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý vị