Chính sách sử dụng cookie

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy thông tin về cách mà Quỹ “Truyền thống và hữu nghị” xử lý dữ liệu thu thập được trong quá trình khách sử dụng khi truy cập vào trang web của Quỹ. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý cookie của bạn. Bạn cũng có thể từ chối cho phép sử dụng cookie, tuy nhiên, việc từ chối như vậy có thể ảnh hưởng đến tính chính xác trong hoạt động trên trang web của Quỹ.

Cookies là gì?

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà trang web yêu cầu từ trình duyệt được sử dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Cookie phản ánh sở thích hoặc hành động của bạn trên trang web, cũng như thông tin về thiết bị của người dùng, ngày và giờ của phiên truy cập. Cookie được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Nếu muốn, bạn có thể xóa các cookie đã lưu trong phần cài đặt trình duyệt của mình.

Quỹ sử dụng cookie như thế nào?

Thông tin Quỹ thu thập thông qua cookie giúp Quỹ phân tích cách trang web của Quỹ được sử dụng, giúp Quỹ có thể làm cho trang web thân thiện hơn với người dùng và hoạt động tốt nhất có thể.

Làm thế nào để Quỹ xử lý cookie của bạn?

Trang web của Quỹ xử lý dữ liệu nhận được, bao gồm cả việc sử dụng các chương trình đo lường như Yandex.Metrica, Google Analytics.

Google Analytics: Chính sách Bảo mật của Google

Yandex.Metrica:  Chính sách Bảo mật của Yandex

Quỹ sử dụng những loại cookie nào?

Phiên (Cookie session)

Cookie phiên chỉ tồn tại trong bộ nhớ tạm thời trong thời gian người dùng ở trên trang web. Trình duyệt thường xóa phiên sau khi bạn đóng cửa sổ trang web.  Phiên cho phép một trang web ghi nhớ thông tin về các lựa chọn của bạn trên một trang web trước đó để bạn không phải nhập lại thông tin.

Dài hạn (Permanent Cookies)

Cookie dài hạn được lưu trữ trên máy tính của bạn và không bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Cookie dài hạn có thể lưu trữ các tùy chọn của người dùng cho một trang web cụ thể, cho phép các tùy chọn này được sử dụng trong các phiên xem trong tương lai.

Những cookie như vậy cho phép Quỹ xác định bạn là người dùng đặc biệt của trang web và khi quay lại trang web, chúng giúp ghi nhớ thông tin về bạn và các hành động trước đó của bạn.

Thống kê

Bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Ví dụ, bạn truy cập những trang nào, bạn theo dõi những liên kết nào. Mục đích chính của những cookie này là cải thiện chức năng của trang web.

Bắt buộc

Bộ cookie tối thiểu, việc sử dụng chúng là cần thiết để đảm bảo cho trang web hoạt động đúng.

Làm cách nào để chọn không tham gia xử lý cookie?

Bạn có thể chọn không tham gia xử lý cookie trong cài đặt trình duyệt của mình. Trong trường hợp này, trang web của Quỹ sẽ chỉ sử dụng những cookie thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web và các dịch vụ mà trang web cung cấp.