Các phương thức quyên góp

Chuyển vào tài khoản ngân hàng

Người nhận: Получатель: Фонд содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества “Традиции и дружба”

ИНН/КПП: 9710084869/771001001

Địa chỉ Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, оф. 01Б.

Số tài khoản Расчетный счет: 40701810538000004990

Ngân hàng: ПАО Сбербанк

БИК 044525225

Корр счет 30101810400000000225

Mục đích đóng góp Назначение платежа: Пожертвование на поддержку деятельности Фонда «Традиции и дружба»

Sử dụng thẻ ngân hàng

Để quyên góp bằng thẻ ngân hàng, bạn phải nhập số tiền muốn đóng góp trên trang tương ứng, và bấm vào nút “Quyên góp”.

Việc chuyển tiền được thực hiện qua dịch vụ của SBERBANK bằng thẻ Ngân hàng của các hệ thống thanh toán sau:

  • Thẻ MIR 
  • Thẻ VISA International 
  • Thẻ Mastercard Worldwide 

Để thực hiện việc đóng góp, bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán của SBERBANK. Kênh kết nối với cổng thanh toán và truyền thông tin được thực hiện ở chế độ bảo mật bằng giao thức mã hóa SSL. Nếu ngân hàng của bạn hỗ trợ công nghệ thanh toán trực tuyến an toàn được xác minh bằng Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, bạn cũng có thể cần phải nhập mật khẩu đặc biệt để thực hiện việc chuyển tiền.

Trang web này hỗ trợ mã hóa 256-bit. Thông tin cá nhân khai báo được bảo mật bởi PJSC SBERBANK. Thông tin đã nhập sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật Liên bang Nga quy định. Việc chuyển tiền bằng thẻ ngân hàng được thực hiện theo đúng yêu cầu của hệ thống thanh toán MIR, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

Số tiền đã chuyển có thể được hoàn lại nếu Bên đóng góp xin rút lại bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đóng góp. Tiền hoàn lại được trả vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 5-30 ngày làm việc (khoảng thời gian này tùy thuộc vào Ngân hàng đã phát hành thẻ ngân hàng của bạn).

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì với việc đóng góp, hãy viết thư cho chúng tôi tại info@fonddruzhba.ru