Về chúng tôi

Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, gọi tắt là Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, là tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký pháp nhân ngày 17 tháng 8 năm 2020, giấy phép số 1207700294020 tại Bộ Tư pháp Liên bang Nga.

Mục đích của Quỹ: phối hợp các nguồn lực nhằm hỗ trợ các hoạt động ngoại giao nhân dân, gìn giữ, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Quỹ hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận và tự chủ về tài chính.

Liên hệ

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản lý Quỹ
Chủ tịch Hội đồng 
Đỗ Xuân Hoàng
Thành viên Hội đồng 
Dương Chí Kiên
Thư ký Hội đồng
Efimova Mariya Igorevna
Hội đồng bảo trợ
Chủ tịch Hội đồng 
Trần Phú Thuận
Thành viên Hội đồng 
Glazunova Svetlana Evgenevna
Thành viên Hội đồng 
Buyanov Vladimir Petrovich
Thành viên Hội đồng 
Nguyễn Trọng Dương
Ban điều hành
Giám đốc
Нгуен Куок Хунг
Giám đốc kỹ thuật
Нгуен Хоанг Занг
Thư ký báo chí 
Ефимова Мария Игоревна