VỀ CHÚNG TÔI

Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, gọi tắt là Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, là tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký pháp nhân ngày 17 tháng 8 năm 2020, giấy phép số 1207700294020 tại Bộ Tư pháp Liên bang Nga.
Mục đích của Quỹ: phối hợp các nguồn lực nhằm hỗ trợ các hoạt động ngoại giao nhân dân, gìn giữ, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Quỹ hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận và tự chủ về tài chính.

 

 


CƠ CẤU TỔ CHỨC


Hội đồng quản lý Quỹ

     – Chủ tịch Hội đồng : Đỗ Xuân Hoàng
     – Thư ký Hội đồng    : Nguyễn Tùng Lâm
Hội đồng thẩm định
     – Chủ tịch Hội đồng : Trần Phú Thuận
     – Thành viên             : Glazunova Svetlana Evgenevna
     – Thành viên             : Nguyễn Trọng Dương
Ban điều hành
     – Giám đốc                : Nguyễn Quốc Hùng


LIÊN HỆ


QUỸ “TRUYỀN THỐNG VÀ HỮU NGHỊ”
Mã số thuế: 9710084869
Địa chỉ: Moskva, phố Tverskaya-Yamskaya 1, nhà số 30, phòng số 1
Email: info@fonddruzhba.ru
Điện thoại: +7 967 296-93-93
Web-site: www.fonddruzhba.ru


Chính sách sử dụng cookie
Chính sách bảo mật

Hợp đồng quyên góp
Phương thức quyên góp